PAC = gedurfd, kleurrijk, grensverleggend

PAC staat voor Pan-Asian-Connections en is begonnen vanuit een groeiende behoefte aan volwaardige representatie voor meer dan 1 miljoen in Nederland wonende Aziaten.

De relatie tussen Azië en Nederland gaat al eeuwen terug. Toch worden Aziaten al decennia lang vergeten bij diversiteitsvraagstukken, en op stereotyperende manieren gerepresenteerd in de media en cultuur.

Nederland kent meerdere generaties Aziaten die al meer dan 110 jaar onderdeel zijn van de samenleving. De beeldvorming en de verhalen over Aziaten zijn desondanks beperkt en stereotyperend. 

De beeldvorming en vertelde verhalen door de eeuwen heen zijn beperkt en doen weinig recht aan de grote complexiteit en rijkdom dat Azië en Aziaten hier in Nederland te bieden heeft. Tot op heden zijn Aziaten in Nederland onzichtbaar in het collectieve bewustzijn. 

Deels door het gebrek aan volwaardige representatie in media en cultuur en deels door de ‘stilte’ van oudere generaties die in hun jonge jaren vooral bezig waren het hoofd boven water te houden.  

Ook in het huidige beweging naar meer diversiteit en inclusie worden Aziaten buiten beschouwing gelaten, en veelal vergeten. Het gebrek aan kennis over verhalen en ervaringen van Aziatische Nederlanders maakt dat zij sinds 2020 te maken hebben met een explosieve toename aan haat en racisme. 

PAC brengt hierin positieve verandering door Aziatische rolmodellen te promoten, en verhalen te vertellen die recht doen aan de diversiteit, rijkdom, diepgang, en authenticiteit van de vele Aziatische gemeenschappen die Nederland rijk is.

Missie

PAC streeft naar volwaardige representatie en beeldvorming van Aziaten in Nederland, waarbij zij direct en indirect betrokken zijn bij de regie en vormgeving hiervan. Of het nu gaat om Aziatisch rolmodellen, of verhalen die de relatie tussen Nederland en Azië belichten, PAC wil de go-to partner zijn voor alles wat te maken heeft met Aziatische representatie. 

Visie

PAC streeft naar een wereld waar iedereen vanzelfsprekend als volwaardig gezien en erkend wordt, waar ieder mens volledig zichzelf kan zijn.

Een wereld waarin ruimte en aandacht is voor de onderbelichte vergeten verhalen, en waar het leren van elkaars culturen en perspectieven gezien wordt als een verrijking van je eigen leven en de samenleving.