1

Meme-battles

In de reizende publieke installatie over anti-Aziatisch racisme komen thema’s zoals positionality en micro-agressies op een toegankelijke manier aan bod. Door middel van informatiepanelen worden voorbijgangers uitgenodigd om zich in te lezen over hoe je micro-agressies herkent, hoe je ermee om kan gaan, waarom ze schadelijk zijn en waarom het van belang is om je uit te spreken. Met deze (nieuwe) informatie nodigen wij de studenten uit om deel te nemen aan de battles.

Hoe werkt een meme battle?

Een meme battle wordt als volgt uitgevoerd: aanwezigen worden in twee groepen opgesplitst. Beide groepen krijgen dezelfde meme templates. Elke groep vult de templates aan met hun eigen teksten die verwijzen naar gevallen van anti-Aziatisch racisme. Zodra alle templates ingevuld zijn, bespreken zij de memes en vindt er een stemming plaats. De groep met de meeste stemmen wint de battle.

De installatie en meme battles slaan goed aan. In voorgaande battles deden tientallen studenten en medewerkers enthousiast mee en maakten zij memes die racistische retoriek en gedrag blootleggen en belachelijk maken. Ze bieden de voorbijgaande studenten en medewerkers de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier zich te verdiepen in anti-Aziatisch racisme en om persoonlijke ervaringen te delen. Ons streven is om hiermee het bewustzijn over anti-Aziatisch racisme binnen het onderwijs te bevorderen.

Een gids voor het omgaan met micro-agressies

Ter ondersteuning van de informatieborden hebben we een gids ontwikkeld die in de eerste plaats tools bevat voor slachtoffers van micro-agressies, maar zich ook richt op de persoon die aangesproken wordt, vanwege iets dat diegene gedaan of gezegd heeft dat valt onder micro-agressies.

 

Terugblik op meme battle tijdens Week Tegen Racisme 2023

Op 16 maart j.l. organiseerde we een programma voor de Week Tegen Racisme. Als PAC was dit een mooie kans om anti-Aziatisch racisme onder de aandacht te brengen onder de studenten en medewerkers van de UvA. Tijdens het programma konden studenten en medewerkers een praatje maken met de organisatieleden, meer leren over micro-agressies door middel van onze informatieborden en deelnemen aan de anti-Aziatisch racisme memebattles. 

Colofon

Projectleider: Jessy Wong
Moderator: Zoë Horsten