Privacy

 

PAC.tv verwerkt persoonsgegevens. Dat doen wij omdat het voor het goed functioneren van onze diensten soms nodig is om persoonsgegevens te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

PAC.tv is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.pac.tv, de ledenadministratie en andere diensten die Omroep PAC biedt.

In deze privacyverklaring wordt beschreven of, hoe en waarom Omroep PAC uw persoonsgegevens verwerkt. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld in geval van wijziging van onze diensten. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.pac.tv.

In het kort
Bij het gebruik van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens

In het kader van het lidmaatschap van de vereniging PAC.yv verwerken wij uw contact- en betalingsgegevens (naam, adres, geslacht,  woonplaats, straat en huisnummer, gemeente, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en een evt. klantnummer). Dit doen wij ter uitvoering van het lidmaatschap van PAC.tv en omdat wij op grond van de Mediawet moeten aantonen hoeveel leden boven 16 jaar lid zijn van PAC.tv

Als u vragen, tips of klachten heeft en daarom contact met ons opneemt verwerken wij uw persoonsgegevens om hierop te kunnen reageren.

PAC.tv verzamelt ook persoonsgegevens via bezoek aan de website van PAC.tv. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een van onze online diensten bezoekt. Voor zover Omroep PAC  met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van deze privacyverklaring. Bij het (eerste) bezoek aan onze website kunt u zelf uw voorkeuren aanpassen.

Cookies
Onze websites gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

 

Termijn

PAC.tv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.

Zo zal PAC.tv bijvoorbeeld bij uitschrijving als lid uw persoonsgegevens binnen een jaar of na indiening van een verzoek daartoe verwijderen. Dit behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en hieruit voortvloeiende bewaartermijnen.

Persoonsgegevens die zijn verkregen omdat u contact met ons heeft gezocht voor vragen, tips of klachten verwijderen wij meteen nadat de betreffende kwestie is afgehandeld. De bewaartermijn van persoonsgegevens die worden verkregen bij een actie of nieuwsbrief, wordt vermeld bij het verkrijgen van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van die betreffende actie.

Beveiliging

Medewerkers van PAC.tv hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het functioneren van onze websites en/of diensten. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten afstaan indien dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf, als het aantal leden wettelijk moet worden vastgesteld). Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden van derden.

 

Wat kan u van ons vragen?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn uw rechten opgenomen. De tekst van de AVG en verdere informatie daarover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft onder meer de volgende rechten:

• recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)
• recht van inzage (artikel 15 AVG ) o recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
• recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)
• recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
• recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen

Als u vragen of klachten heeft of één van bovenstaande rechten wil uitoefenen kunt u contact met ons opnemen via: info@pac.tv.

Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken of niet goed reageren op een klacht/vraag in dat verband, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.