Thiên Cõ Dinh

0


Make-up artist Xiu Yun Yu verzorgde niet alleen de make-up van de deelnemers van Project Monolid, ze vroeg hen ook wat ze van hun ogen vinden en hoe zij tegenover bepaalde schoonheidsidealen staan. Hier vind je het verhaal van Thiên Cõ Dinh.

For English, please click here

 width=

‘Ik ben opgevoed door mijn ouders die naar Nederland gevlucht zijn. Mijn relatie met mijn monolid ogen en achtergrond kent veel obstakels. Tegenwoordig ben ik verliefd op mijn Aziatische trekken en zie ik graag andere mensen met monolid ogen. Het heeft me echter jaren gekost om op dit punt te komen.

Ik denk dat mensen te vaak onderschatten hoe belangrijk en krachtig representatie in de media is. Ik herinner me dat ik een jaar of tien was en op YouTube een Vietnamese visagiste zag. Ik was zo enthousiast om een ​​Vietnamese vrouw in de reguliere westerse media te zien en begon veel van haar video’s te bekijken. Op een gegeven moment begon ze ooglidtape als alternatief voor ooglidcorrecties te promoten, waardoor ik me erg onzeker over de vorm van mijn ogen ging voelen. Ik was mij er tot dan toe niet eens van bewust dat ooglidcorrecties bestonden, maar het gaf me het gevoel dat kleine ogen en monolids het lelijkste ter wereld is.

Ter verdediging van die visagist: Ik geloof niet dat ze doorhadden wat voor effect dit op het zelfvertrouwen van kleine Aziatische meisjes zoals ik heeft. Eurocentrische schoonheidsidealen worden van jongs af aan op ons geprojecteerd zonder dat we ons realiseren hoe schadelijk het is voor niet-witte mensen. Hoewel er nog nooit zoveel Aziatische representatie in de media aanwezig is, is het vaak nog steeds binnen een bepaald perspectief. De media en het onderwijs moeten de diversiteit van Aziatische mensen promoten in plaats van het westerse schoonheidsideaal in stand te houden.

“De media en het onderwijs moeten de diversiteit van Aziatische mensen promoten in plaats van het westerse schoonheidsideaal in stand te houden.”

Het kostte mij meer dan tweederde van mijn leven om te stoppen met het haten van mijn Aziatische trekken, maar ik ben erg trots dat ik nu kan zeggen dat ik me al jaren niet meer onzeker over mijn monolids heb gevoeld. Ik heb niet langer dezelfde behoefte om te voldoen aan het Eurocentrische schoonheidsideaal of om make-up te dragen waardoor mijn ogen groter en westerser lijken. Tegenwoordig zou ik mijn Aziatische gelaatstrekken niet meer inruilen. Ik ben ervan overtuigd dat campagnes en projecten zoals Project Monolids zullen bijdragen aan minder racisme tegen Aziatische mensen en meer liefde voor natuurlijke Aziatische kenmerken zoals monolids. Ik hoop dat dit project iedereen met monolid ogen doet beseffen hoeveel magie hun ogen bevatten en hoe mooi ze zijn.’

English version

Make-up artist Xiu Yun Yu not only did the make-up of the participants of Project Monolid, she also asked them what they think of their eyes and how they view certain beauty standards. Here you can find the story of Thiên Cõ Dinh.

 width=

‘I am born and raised in the Netherlands by my refugee parents. My relationship with my monolids and heritage has been very rocky. Nowadays, I’m in love with my Asian features and love seeing other people with monolid eyes. However, it has taken me years to get to this point.

I think that people too often underestimate how important and powerful representation in the media is. I remember being ten years old and hearing about a Vietnamese makeup artist on YouTube. I was so excited to see a Vietnamese woman in mainstream western media and started watching many of her videos. At one point, she promoted eyelid stickers as an alternative to eyelid surgery which made me feel very insecure about my eye shape. I wasn’t even aware that eyelid surgery existed till then, but it made me feel like small eyes and monolids were the ugliest thing in the world.

In defence of that makeup artist: I don’t believe they knew what kind of effect this had on the confidence of little Asian girls like myself. Eurocentric beauty standards are projected on us from a young age without us even realising how harmful it is for any non-white (passing) people. Though there has never been this much Asian representation in media before, it is often still within a certain perspective. The media and educational system should be promoting the diversity of Asian people, instead of maintaining western beauty standards.

“The media and educational system should be promoting the diversity of Asian people, instead of maintaining western beauty standards.”

It took me over two-thirds my life to stop hating Asian features, but I am very proud to say that I haven’t felt insecure about my monolids for years. I no longer feel the same need to fit in Eurocentric beauty standards or wear makeup that would make my eyes look bigger and more Western. These days, I wouldn’t trade my Asian features for the world. I’m confident that campaigns and projects like Project Monolids will contribute to less racism against Asian people and more love for natural Asian features like monolids. I hope that this project makes everyone with monolids realise how much magic their eyes hold and how beautiful they are.’

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.