Namuunzul Odkhuu

0


Make-up artist Xiu Yun Yu verzorgde niet alleen de make-up van de deelnemers van Project Monolid, ze vroeg hen ook wat ze van hun ogen vinden en hoe zij tegenover bepaalde schoonheidsidealen staan. Hier vind je het verhaal van Namuunzul Odkhuu.

For English, please click here

 width=

Ik ben me altijd erg bewust geweest van mijn ogen, omdat er zoveel grappen en discriminerende opmerkingen zijn met betrekking tot monolid ogen. Het was tijdens de middelbare school dat ik me heel anders voelde dan de meeste van mijn klasgenoten, vrienden en familie. Ik probeerde lijm en tape om te zien hoe ik eruit zou zien met dubbele oogleden. Ik vond dat ik er hiermee mooier uitzag, dus ik wilde altijd geopereerd worden als ik groot was. Gelukkig waren mijn ouders erg streng en conservatief, dus beschermden ze mij tegen de operatie. Ze vertelden me altijd dat ik mezelf moest accepteren en omarmen. Nu ik er nu aan denk, denk ik dat ik super veel geluk heb dat ik de operatie niet heb ondergaan.

Ik heb twee verschillende culturen meegemaakt toen ik opgroeide. Toen ik in Mongolië woonde, zag ik veel meisjes op jonge leeftijd die een dubbele ooglidcorrectie kregen vanwege het schoonheidsideaal dat daar bestaat. Veel meisjes en jongens in Mongolië zijn opgegroeid met veel Zuid-Koreaanse muziek en films en velen werden dan ook door deze artiesten geïnspireerd. Dus iedereen die wij als een mooi beschouwen, heeft grotere ogen en dubbele oogleden. Dit is de reden waarom we allemaal verblind zijn om te denken dat we grotere ogen en dubbele oogleden zouden moeten hebben om in het ideaal te passen. Hier in de westerse cultuur ligt er minder druk op de ogen binnen het schoonheidsideaal

“Mensen vertellen mij zoveel zoveel racistische grappen over monolid zonder aan mijn gevoelens te denken.”

Mensen vertellen mij zoveel zoveel racistische grappen over monolid zonder aan mijn gevoelens te denken. Helaas ben ik opgegroeid met deze opmerkingen, dus ik raakte aan de meeste gewend. Sinds ik hier ben, heb ik wat verbaal racisme ervaren van vreemden op straat, maar ik denk dat elke Aziaat deze ervaring ooit heeft gehad.

Op dit moment ben ik tevreden over hoe ik eruit zie en bedank ik mijn ouders dat ze me beschermd hebben tegen de operatie.’

English version

Make-up artist Xiu Yun Yu not only did the make-up of the participants of Project Monolid, she also asked them what they think of their eyes and how they view certain beauty standards. Here you can find the story of Namuunzul Odkhuu.

 width=

I have  always been really conscious about my eyes as there are so many jokes and discriminations regarding monolid eyes. It was during middle school when I felt very different than most of my classmates and friends and family. I tried  double eyelid glue and tape to see how I would look with double eyelids. I loved how I looked, so I always wanted to get surgery when I grew up. Thankfully, my parents were really strict and old fashioned so they never allowed me to have the surgery. They always told me that I should love and embrace my true self. Come to think of it now, I always think I am super lucky for not getting the surgery.

I have experienced two different cultures as I was growing up. When I was living in Mongolia, I saw many girls in their early age, getting double eyelid surgery, because of the beauty standards we have over there. Many girls and boys grew up watching a lot of South Korean music and movies and many were inspired by these artists. So, everyone who we see as a beautiful person have bigger eyes and double eyelids. This is the reason we are all blinded to think that we should have bigger eyes and double eyelids to fit in the standard. However, over here in western culture, the beauty standard is less pressuring towards the eyes. 

“People tell me so many racist jokes about monolid eyes without considering my feelings.”

People tell me so many racist jokes about monolid eyes without considering my feelings. Sadly enough, I grew up with these comments, so I got used to most of them. Ever since I came here, I have experienced some verbal racism from strangers on the street but I think every Asian has had this experience at some point. 

At the moment, I love the way I look and I thank my parents for not letting me get the surgery.’

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.