Mi Sul Meetsma

0


Make-up artist Xiu Yun Yu verzorgde niet alleen de make-up van de deelnemers van Project Monolid, ze vroeg hen ook wat ze van hun ogen vinden en hoe zij tegenover bepaalde schoonheidsidealen staan. Hier vind je het verhaal van Mi Sul Meetsma.

For English, please click here

Tijdens de lagere school waren er kinderen die me uitscholden of met hun vingers aan hun ogen trokken en zeiden dat ik terug moest gaan naar mijn “eigen land”. Ik begreep dit niet, want ik woon al zo lang als ik me kan herinneren in Nederland. Waarom was ik niet welkom in hun ogen?

Toen ik een jaar of acht was, ontdekte ik make-upvideo’s op YouTube. Ik probeerde tape in halve maanvormen te knippen om op mijn oogleden te plakken, zodat ze groter werden. Niets werkte, dus uiteindelijk stopte ik met het dragen van make-up, omdat het me verdrietig maakte dat niets er zo uitzag als bij hen. Ik ging op zoek naar Aziatische meisjes die make-up tutorials op YouTube maakten en ik zag dat de meesten van hen ook geen dubbele oogleden hadden en met hetzelfde probleem worstelden. Zij vonden een manier om zich niet meer onzeker te voelen en ik begon hun tips te gebruiken.

Toen ik ouder werd, ontwikkelde ik zelfspot. Ik begon grappen te maken over mijn ogen en etniciteit om te voorkomen dat mensen me ermee zouden pesten. Toen ik klaar was met de middelbare school en uiteindelijk naar de stad verhuisde, kwam de zelfacceptatie pas. In een stad met veel internationale studenten en mensen met verschillende achtergronden, zie je meer mensen zoals jij en kun je zien hoe mooi ze zijn.

“Ik denk dat het tijd is om Aziatische schoonheid ook te normaliseren.”

Dit project heeft me nog meer zelfvertrouwen gegeven. Ik weet dat Aziatische meisjes in het westen hiermee worstelen, maar de mensen in Azië worden ook dagelijks geconfronteerd met plastische chirurgie om een ​​meer westerse uitstraling te krijgen. Ik denk dat het tijd is om Aziatische schoonheid ook te normaliseren. Azië is zo’n groot continent met zoveel mensen. Ik begrijp niet waarom we altijd willen voldoen aan het westerse schoonheidsideaal. Wanneer gaan we geen ‘schoonheidsideaal’ meer gebruiken? Waarom hebben we een standaard gemaakt? Ieder van ons ziet er anders uit, of je nu Aziatisch, latino, zwart of wit bent. We moeten de standaarden verlagen, ons comfortabel voelen en onze schoonheid accepteren en uiten.’


English version

Make-up artist Xiu Yun Yu not only did the make-up of the participants of Project Monolid, she also asked them what they think of their eyes and how they view certain beauty standards. Here you can find the story of Mi Sul Meetsma.

I was confronted with my ethnicity almost every day. Growing up in a small, mostly white town, I’ve had my struggles. I’ve lived near a middle school my entire life and there were always kids who made fun of me and called me names. I was quite a sensitive kid so most of the times It made me cry. During primary school, there were kids who called me names or pulled their eyes or told me to go back to my “own country”. I didn’t understand because I had lived in the Netherlands for as long as I could remember. Why was I not welcome in their eyes?

When I was about eight years old, I discovered makeup videos on YouTube. I tried cutting tape in half moon shapes to stick on my eyelids so they got permanently bigger. Nothing worked so eventually I stopped wearing makeup because it made me sad how nothing looked the same. I started to look for Asian girls who made makeup tutorials on YouTube and I saw that most of them also didn’t have double eyelids and struggled with the same problem. They found a way to stop feeling insecure about it and I started using their tips.

When I got older I developed self-deprecation. I started to make fun of my own eyes and ethnicity to stop people from bullying me with it. When I had finished middle school and finally moved to the city, the real self-acceptance came. In a city with a lot of international students and people with different ethnicities, you see more people like you and you can tell how beautiful they are.

“I think it’s time to normalise the Asian beauty as well.”

This project has made me even more confident. I know Western Asian girls struggle with it but the people in Asia are being confronted on the daily about having plastic surgery to have a more western look. I think it’s time to normalise the Asian beauty as well. Asia is such a big continent and has so many people. I don’t understand why we always want to fit the western beauty standards. And when are we not using “beauty standards” anymore? Why have we created a standard? Each and every one of us looks different, whether you’re Asian, Hispanic, Black or White. We need to shut the standards down and we should all feel comfortable and accept our own beautiful looks.’

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.