Khaghee Tjin

0


Make-up artist Xiu Yun Yu verzorgde niet alleen de make-up van de deelnemers van Project Monolid, ze vroeg hen ook wat ze van hun ogen vinden en hoe zij tegenover bepaalde schoonheidsidealen staan. Hier vind je het verhaal van Khaghee Tjin.

For English, please click here

 width=

‘Binnen mijn familie schaam ik mij niet voor het hebben van monolid ogen, hoewel mijn ouders wel een plooi boven hun oog hebben. Toen ik jonger was voelde ik mij wel anders wanneer ik mezelf vergeleek met mijn vrienden. Ik was een jaar of elf toen ik mij echt onzeker voelde over mijn ogen en Aziatische gelaatstrekken, omdat mensen mij belachelijk maakte door te zeggen dat ik niet alles kon zien of doordat ze de vorm van mijn ogen nadeden.

Één van mijn grootste problemen was het aanbrengen van oogmake-up, omdat ik geen rolmodel had dat mij kon leren hoe ik mijn oogmake-up aan moest brengen. De looks voor ogen zijn namelijk heel anders als je geen dubbele oogleden hebt.

Het moment waarop ik mijn ogen begon te accepteren en meer zelfvertrouwen kreeg, was toen ik ongeveer twintig jaar oud was. Ik ben gestopt met het dragen van valse wimpers, omdat ik er zo aan gewend was om mezelf met lange wimpers te zien (en tegelijkertijd met grotere ogen), dat ik de schoonheid van mijn natuurlijke Aziatische trekken niet meer zag. Nu, acht jaar later, draag ik bijna geen make-up meer.

“Één van mijn grootste problemen was het aanbrengen van oogmake-up, omdat ik geen rolmodel had waarvan ik het kon leren.”

De reden waarom ik aan dit project wil deelnemen is omdat ik al eerder iets soortgelijks wilde maken, maar niet het gevoel had dat er genoeg mensen waren die hierom zouden geven, waardoor ik niet de nodige tijd en moeite erin heb gestopt. Ik ben dus blij dat Xiu Yun hiermee is begonnen en zie nu ook de impact die het heeft op jong en oud. Ik zou graag zien dat iedereen zijn eigen gelaatstrekken omarmt, ook al is het niet binnen het (westerse) schoonheidsideaal.’

English version

Make-up artist Xiu Yun Yu not only did the make-up of the participants of Project Monolid, she also asked them what they think of their eyes and how they view certain beauty standards. Here you can find the story of Khaghee Tjin.

 width=

‘Within my family I didn’t feel ashamed to have monolid eyes although my parents do have a crease. When I was younger, I felt different when I compared myself to my friends. I was around eleven years old when I really felt insecure about my eyes and Asian features, because people made fun of me by saying I couldn’t see everything or by mimicking my eye shape.

One of my biggest struggles was applying eye makeup, as I didn’t have a role model that could teach me how to apply makeup on my eyes. Eye makeup looks are very different, if you don’t have double eyelids.

The moment I started to embrace my eyes and felt more confident about myself was when I was around twenty years old. I stopped wearing fake eyelashes because I got so used to seeing myself with long lashes (that helped creating bigger eyes), that I didn’t see the beauty of my natural Asian features anymore. Now, eight years later, I barely wear any makeup.

“One of my biggest struggles was applying eye makeup, as I didn’t have a role model that could teach me.”

The reason why I wanted to participate in this project is, because I wanted to create something similar before, but I didn’t really put the time and effort in it, because I felt like there were not enough people who would care. So I’m happy Xiu Yun started this project. Now I see the impact it has on younger and older people. I would love to see everyone embrace their own features, even if it’s not within the (Western) beauty standards.’

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.