Keyra Ma

0


Make-up artist Xiu Yun Yu verzorgde niet alleen de make-up van de deelnemers van Project Monolid, ze vroeg hen ook wat ze van hun ogen vinden en hoe zij tegenover bepaalde schoonheidsidealen staan. Hier vind je het verhaal van Keyra Ma.

For English, please click here

Xiu Yun: ‘Toen ze naar de basisschool ging, was ik bang dat ze gepest zou worden, vooral vanwege haar ogen, maar ook omdat ze er anders uitziet en Chinees is.  Toen ik jong was, werd ik namelijk gepest, maar gelukkig overkwam dit haar niet. Keyra verbaase mij toen ze als vijfjarige haar leraar uitlegde waarom ze het racistische lied ‘Hanky Panky Shanghai’ niet leuk vond en daardoor dit lied op haar school zelfs cancelde. Dat was de eerste keer dat ik het gevoel kreeg dat ik mij geen zorgen om haar hoefde te maken, want met deze actie werd het duidelijk dat er een kleine, brutale activist in haar schuilt.

 

“Keyra verbaasde mij toen ze als vijfjarige haar leraar uitlegde waarom ze het racistische lied ‘Hanky Panky Shanghai’ niet leuk vond.” – Xiu Yun

Naarmate ze ouder werd, begon ze zelfbewuster om te gaan met haar uiterlijk. Ik betrapte haar een keer voor de spiegel, terwijl ze met haar vinger een plooi boven haar ogen probeerde te maken. Ik wist precies wat ze aan het doen was. Ik schrok en werd droevig, omdat ze zich niet hoeft te schamen. Niemand in onze familie heeft haar verteld dat ze niet mooi is. Er is echter een voorkeur voor dubbele oogleden en mijn nichtje heeft dat duidelijk opgepikt. Daarnaast heeft het hebben van vrienden met grotere ogen haar ook beïnvloed.

Ik heb met haar gesproken en duidelijk gemaakt dat er niets mis is met haar ogen, dat ze mooi is zoals ze is en dat ze moet stoppen met het prikken in haar oogleden! Ik voelde mij eerst ook onzeker over mijn ogen en toen ik zag dat Keyra de vorm van haar ogen probeerde te veranderen, realiseerde ik dat ik mijn ogen moest omarmen als ik een goed voorbeeld voor mijn nichtje wil zijn. Ik denk dat je kunt zeggen dat ik die dag mijn eerste openbaring over zelfacceptatie heb ervaren.

Ze is nu dertien jaar en uitgegroeid tot een prachtige, zelfverzekerde meid Ze heeft een gezond gevoel van eigenwaarde en dit is bewonderenswaardig, aangezien het confronterend kan zijn om in de wereld van social media een tiener te zijn. Ik hoop dat dit project haar en elke andere tiener helpt beseffen dat zij mooi zijn zoals ze zijn. Dat het helemaal oké is om anders te zijn en dat je daar trots op mag zijn!’

English version

Make-up artist Xiu Yun Yu not only did the make-up of the participants of Project Monolid, she also asked them what they think of their eyes and how they view certain beauty standards. Here you can find the story of Keyra Ma.

Xiu Yun: ‘When she started going to elementary school, I was very worried that she would get bullied for looking different, for being Chinese and especially for her eyes. I’ve experienced bullying when I was young, but luckily, it didn’t happen to her. Keyra amazed me when she explained to her teacher why she didn’t like the racist song ‘Hanky Panky Shanghai’, as a five year old and even got it cancelled. That was the first time I felt like I didn’t need to worry about her at all, because there she was, a sassy little activist.

 

 

“Keyra amazed me when she explained to her teacher why she didn’t like the racist song Hanky Panky Shanghai, as a five year old.” – Xiu Yun

As she got older, she also got self-conscious about her appearance. One time, I caught her in front of the mirror, trying to make a crease with her finger above her eyes. I knew exactly what she was doing and I was shocked and also sad, because she shouldn’t be embarrassed about her eyes. No one in our family told her that she wasn’t pretty. However, there is a preference of having double eyelids and my niece obviously picked that up. Having friends with bigger eyes also probably affected her. I talked to her and I made it clear that there is nothing wrong with her eyes, that she is beautiful just the way she is and that she needs to stop poking her eyelids! Back then, I felt insecure about my eyes too and seeing Keyra trying to change the shape of her eyes, made me realize that I should embrace my eyes too, if I want to set a good example to her. I guess you can say that on that day, I experienced my first epiphany about self-acceptance.

She is thirteen now and she has grown into this confident beautiful girl! She has a healthy self-esteem and this is admirable, considering the world of social media can be confronting for teenagers. I hope this project will help her and any other teenager to realize that they are beautiful just the way they are. That it is totally okay to be different and to be proud of it!’

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.