Jia Qi Chok

0


Make-up artist Xiu Yun Yu verzorgde niet alleen de make-up van de deelnemers van Project Monolid, ze vroeg hen ook wat ze van hun ogen vinden en hoe zij tegenover bepaalde schoonheidsidealen staan. Hier vind je het verhaal van Jia Qi Chok.

For English, please click here

 width=

Op zeer jonge leeftijd begon ik al te merken dat ik er ‘anders’ uitzag. Ik herinner me dat mijn klasgenoten ‘Hanky Panky Shanghai’ zongen tijdens de lagere school. Ze maakten hun ogen smaller en lachten me uit. Ik voelde mij hierdoor zeer ongemakkelijk en raakte vaak van streek. Ook kreeg ik heel vaak de vraag: “Kun je wel goed zien met je kleine ogen?”. Ik denk dat dit soort situaties de reden zijn waarom ik mij heb ontwikkeld tot een verlegen en introvert persoon. Ik dacht dat ik er anders uitzag en ik wilde voorkomen dat ik gepest zou worden. Helaas werd ik wel gepest en dat maakte me erg onzeker.

Toen ik vijftien of zestien was, begonnen modellenbureaus mij te scouten. Ik vroeg me altijd af waarom dit gebeurde. Door fotoshoots en positieve energie om mij heen begon ik mijn ogen en mezelf te omarmen. Één moment dat ik nooit zal vergeten, is toen een visagiste mij enthousiast benaderde, omdat ze weg was van mijn ogen. Ik zei tegen haar: “Ik heb het gevoel dat je geen oogschaduw op mijn ogen kunt doen omdat ze zo klein zijn”. Ze antwoordde: “Stop! Je kunt zoveel doen met je ogen, ik ben verliefd”. Dat maakte me zo blij. Het heeft mij doen beseffen dat mijn ogen mooi zijn en dat ze deel van mij zijn. Sinds 2021 accepteer ik mezelf volledig voor hoe ik eruit zie en hou ik van mijzelf. Zelfliefde en zelfacceptatie zo belangrijk voor persoonlijke groei.

“Zelfliefde en zelfacceptatie zo belangrijk voor persoonlijke groei.”

Ik voel me vereerd om deel uit te maken van Project Monolids. Het zorgt ervoor dat ik een stukje van mijn verhaal deel en door dit te doen ben ik uit mijn comfortzone gestapt. Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik wil de monolid gemeenschap inspireren, zodat ze trots te zijn en ze hun uiterlijk omarmen. Jullie zijn allemaal uniek en mooi.’

English version

Make-up artist Xiu Yun Yu not only did the make-up of the participants of Project Monolid, she also asked them what they think of their eyes and how they view certain beauty standards. Here you can find the story of Jia Qi Chok.

 width=

It started at a very young age where I started noticing that I looked ‘different’. I remember when my classmates were singing “hanky panky Shanghai” during elementary school. They were making their eyes smaller and they were laughing at me. It made me really uncomfortable and upset at that time. I also get asked very frequently: “Can you see well with your small eyes?”. I think that is the biggest reason why I developed into a very shy and non-talkative person: I thought I looked different and I wanted to prevent myself from getting bullied. Unfortunately I did get bullied and it made me really insecure.

At the age of fifteen or sixteen modelling agencies were starting to scout me. I was always wondering why they would scout me. Due to photoshoots and positive energy around me I started to embrace my eyes and myself. One moment I will never forget was when a makeup artist was so excited to work with me because she loved my eyes. I told her: “I have a feeling you can’t do eyeshadow looks on my eyes because they are so small”. She responded: “Stop! You can do so much with your eyes, I am in love”. That made me so happy. It made me realise that my eyes were beautiful and how they are a part of me. Since 2021, I fully accepted myself for the way I look and love myself. Self-love and self-acceptance is so important for personal growth.

“Self-love and self-acceptance is so important for personal growth.”

I feel honoured to be part of Project Monolid. It made me share a part of my story and by doing this I stepped out of my comfort zone. I am very thankful for that. I want to inspire the monolid community to be proud and embrace the way they look. You are all unique and beautiful.’

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.