Bryan Tianze Zhang

0


Make-up artist Xiu Yun Yu verzorgde niet alleen de make-up van de deelnemers van Project Monolid, ze vroeg hen ook wat ze van hun ogen vinden en hoe zij tegenover bepaalde schoonheidsidealen staan. Hier vind je het verhaal van Bryan Tianze Zhang.

For English, please click here

 width=

‘Ik denk dat toen ik zestien was, ik mij onzeker begon te voelen over mijn ogen. Ik droeg toen meestal een zonnebril op foto’s, zodat je mijn ogen niet kunt zien. Er was daarentegen nooit een moment dat ik me echt onzeker voelde over mijn ogen door wat mensen zeiden of deden. Ik worstelde alleen met de grootte van mijn ogen, niet met het feit dat ze monolids zijn.

Behalve mijn middelbare schoolperiode heb ik een geweldige jeugd gehad, dankzij mijn lieve ouders. Ze houden van me om wie ik ben, zolang ik mijn seksualiteit niet benoem. Dat betekent dat ik bij hen nooit helemaal mezelf kan zijn, maar voor Chinese immigranten staan ze toch vrij open. Mijn moeder is mijn grootste rolmodel en icoon. Ze heeft me alles geleerd, en leert me nog steeds alles, over zelfliefde, jezelf accepteren en absoluut niks geven om wat iedereen van je denkt. We hebben misschien onze verschillen, maar ik kan niemand meer respecteren dan mijn eigen moeder.

Als Chinese homoseksuele man had ik het best zwaar. Ik ben geen sportieve, witte, masculiene man, waardoor ik deel uitmaak van de onderkant van de voedselketen. Er zijn mensen in de homogemeenschap die zich simpelweg niet tot je aangetrokken voelen als ze denken dat je niet fit en mannelijk genoeg bent en dat is soms best lastig.

“Ik worstelde alleen met de grootte van mijn ogen, niet met het feit dat ze monolids zijn.”

De gay-community kan enorm racistisch zijn en ik voel mij dan ook rot als ik zie dat mannen in hun bio “No Femme, No Fat, No Asian” hebben staan, of oude mannen die “Asian guys only 18-25” in hun bio zetten. Het zorgde ervoor dat ik een hekel aan mezelf kreeg, omdat ik Chinees ben en het verpestte mijn standaarden voor jongens met wie ik wel in contact raakte. Vorig jaar nam ik de beslissing om al mijn dating-apps te verwijderen en dit voelt enorm bevrijdend en verfrissend.

Mijn persoonlijke reden om mee te doen aan dit project is een betere Oost-Aziatische vertegenwoordiging in de westerse wereld, maar ook mijn streven naar een tijd waar homoseksuele Oost-Aziatische mensen niet voor hun ouders moeten leven. Ze moeten voor zichzelf leven en uiten wie ze werkelijk zijn. Ook moeten Aziaten proactiever worden tegen racisme. Wij moeten niet zwijgen, zoals de meeste van onze ouders, maar vechten voor gelijkheid.’

English version

Make-up artist Xiu Yun Yu not only did the make-up of the participants of Project Monolid, she also asked them what they think of their eyes and how they view certain beauty standards. Here you can find the story of Bryan Tianze Zhang.

 width=

‘I think when I was sixteen, I started to feel self-conscious about my eyes. Then, I would usually wear sunglasses on pictures, so you couldn’t see my eyes. There was never a point in time that I would really feel insecure about my eyes due to what people said or did. I only struggled with the size of my eyes, not with the fact that they’re monolids.

Except for my middle school period, I had a great childhood, thanks to my lovely parents. They love me for who I am, when I don’t mention my sexuality. Which means, I can never be completely myself around them, but they are really open minded for Chinese immigrants. My mom is my greatest role model and icon. She taught me everything, and still is teaching me everything, about self-love, accepting yourself and giving absolutely zero of what everyone thinks of you. We might have our differences, but I can’t respect someone more than my own mom.

As a Chinese gay male, I had quite a tough time. I’m not a fit, white, masculine man, which makes me part of the bottom of the food chain. There are people in the gay community that would be straight up not attracted to you, if they think you are not fit and masculine enough for them and that is quite exhausting.

“I only struggled with the size of my eyes, not with the fact that they’re monolids.”

The gay-community can be very racist and I feel like shit when guys have in their bio “No Femme, No Fat, No Asian” or really old guys with “Asian guys only 18-25”. It made me dislike myself a bit for being Chinese and ruined my standards of guys that I would hook-up with. Last year, I made the decision to delete all my dating apps and it felt really liberating and refreshing.

My personal reason for joining this project is a better East Asian representation in the western world, but also that we arrive in a day and age that homosexual East Asian people shouldn’t live for their parents. They should live for themselves and express who they really are. Asian people also should be more proactive against racism. We cannot stay silent like most of our parents did, we must fight for equality.’

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.