Terugblik op anti-Aziatisch racisme meme battle tijdens Week Tegen Racisme

Op 16 maart j.l. organiseerde PAC een programma voor de Week Tegen Racisme. Als PAC was dit een mooie kans om anti-Aziatisch racisme onder de aandacht te brengen onder de studenten en medewerkers van de UvA. Tijdens het programma konden studenten en medewerkers een praatje maken met de organisatieleden, meer leren over micro-agressies door middel van onze informatieborden en deelnemen aan de anti-Aziatisch racisme memebattles. 

Tijdens het programma hebben we voor studenten en medewerkers van UvA ruimte gecreëerd waarin vragen en ervaringen rondom de Aziatische identiteit en racisme met elkaar gedeeld kunnen worden. Daarbij bracht PAC in kaart wat er speelt tussen studenten en medewerkers en welke ervaring zij hebben met anti-Aziatisch racisme in Nederland.

Micro-agressies

Wanneer men over racisme spreekt wordt er vaak gelijk gedacht aan fysiek en verbaal geweld. Deze vormen van racisme zijn duidelijk herkenbaar en worden vaak belicht in de media. Maar onder racisme vallen ook micro-agressies: de alledaagse opmerkingen en beledigingen gericht tegen gemarginaliseerde groepen. Het zijn vaak subtiele, indirecte en onbedoelde vormen van discriminatie, en toch zeer schadelijk voor zowel individuen als groepen.

Informatie en educatie

Niet iedereen is zich bewust van de negatieve impact van micro-agressies. Daarom hebben we panelen ontwikkeld die informatie bieden over anti-Aziatisch racisme en de micro-agressies die daarbij horen. Om een probleem te kunnen erkennen moet je het namelijk eerst kunnen herkennen, zodat je het vervolgens aan kunt pakken. Op de borden werden voorbijgangers uitgenodigd om informatie te lezen over hoe je micro-agressies herkent, hoe je ermee om kan gaan, waarom ze schadelijk zijn en waarom het van belang is om je uit te spreken.

Een gids voor het omgaan met micro-agressies

Ter ondersteuning van de informatieborden hebben we een gids ontwikkeld die in de eerste plaats tools bevat voor slachtoffers van micro-agressies, maar zich ook richt op de persoon die aangesproken wordt, vanwege iets dat diegene gedaan of gezegd heeft dat valt onder micro-agressies.

Anti-Aziatische Racisme meme battle

Tijdens het programma werden studenten geïnspireerd tot participatie door middel van het maken van memes. Zo konden ze hun frustratie en ervaringen met anti-Aziatisch racisme op creatieve wijze delen met elkaar. Tientallen studenten deden enthousiast mee en maakten memes die racistische retoriek en gedrag blootleggen en belachelijk maken. Ook werden schadelijke stereotypen uitgedaagd en begrip en inclusiviteit bevorderd. De meme battles vielen goed in de smaak, waardoor we uiteindelijk zelfs een extra battle moesten houden.

De ervaringen van de studenten

We zijn erg dankbaar voor de grote hoeveelheid studenten die op een open manier hun ervaringen deelden en enthousiast meededen met de meme battle. Uit alle gesprekken is er helaas bevestigd dat er grote aantallen studenten zijn die te maken hebben met anti-Aziatisch racisme. We hoorden herkenning, frustratie en machteloosheid. Studenten gaven herhaaldelijk aan dat ze naast psychologische ondersteuning, ook een actievere rol van de UvA verwachten in het handhaven van maatregelen wanneer zij een melding maken van racisme.

UvA Grassroots Fund

Veel studenten gaven aan interesse te hebben om actie te ondernemen binnen de universiteit. Daarbij verwezen wij ze door naar het Grassroots Fund van de Uva, waar je je als student kan aanmelden voor subsidie van de UvA als je een initiatief hebt dat bijdraagt aan een meer diverse, inclusieve en rechtvaardige UvA-gemeenschap.

Samengevat

Tot slot hebben we ontzettend veel positieve reacties gekregen van studenten die erg dankbaar waren voor de initiatiefneming van het programma. Het was fijn om te zien dat we een safe space hebben kunnen creëren. Daarnaast was het mooi om het enthousiasme te zien onder de studenten en hoe racisme ook aangekaart kan worden door middel van humor en creativiteit. Over het algemeen waren bezoekers nieuwsgierig, positief. Het viel ons op dat vooral de internationale studenten erg graag hun ervaringen wilden delen, en dat dit ook een groep is die wellicht extra ondersteuning nodig heeft op dit gebied. De ervaringen die de studenten met ons delen bevestigen dat er meer speelt dan waar we ons soms bewust van zijn, en hoe noodzakelijk het is dat we met elkaar in gesprek gaan, steun bieden aan elkaar en in actie komen tegen anti-Aziatisch racisme.

Dit programma is ontwikkeld en uitgevoerd op initiatief van Zoë Horsten en Hui-Hui Pan (onderzoek & programma ontwikkeling), in samenwerking met UvA’s Central Diversity Office. Speciale dank gaat uit naar Tuyet Stooker (projectleider UvA’s Week tegen Racisme) en Machiel Keestra (Central Diversity Officer) voor de samenwerking met de UvA. Ook veel dank gaat uit naar Susan de Boer (design), de bijdrage van Maaike Hartjes (illustraties) en de hulp van Edelweiss Juliea en Christine Yan. 

Choose your Reaction!