Alice Wong over ‘The Thin Orange Line’

0

Alice Wong, story designer en specialist tutor aan de Design Academy Eindhoven, presenteert haar en Crys Leung’s werk ‘The Thin Orange Line’ morgen 9 oktober op het Front Row Festival. ‘The Thin Orange Line’ is een interactieve installatie die vragen oproept over het essentiële/niet-essentiële beleid. Wij spraken Wong over haar inspiratie achter haar en Crys Leung’s werk en de boodschappen die ze daarmee wilt overbrengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding gemaakt door Imgar Libuy

‘The Thin Orange Line’ gaat over het niet-essentiële beleid, toen we naar Wong’s inspiratie vroegen achter hun werk, zei ze: ‘Toen ik werd uitgenodigd om een ​​project voor de museum voor de niet-essentiële kunst van We Are Public voor te stellen, werkte ik samen met Crys Leung, we vroegen ons af waarom musea moesten sluiten, en terwijl we aan het denken waren wat essentials voor ons betekende, dachten we meteen aan snoepwinkels! Want de snoepwinkels waren niet gesloten. ‘

‘We gaan allebei zelden naar snoepwinkels, dus we gingen een kijkje nemen bij een zeer populaire winkelketen. We zagen dat ze snoepjes in dozen hadden met kraampjes eromheen en zelfs videoschermen hadden om te demonstreren hoe je een bepaald soort snoep moest eten, kinderen zonder maskers liepen rond, raakten de snoepjes aan en stopten ze in hun mond en praatten vrolijk over hoe ze met de nieuwste TikTok- jelly konden spelen. Personeel waren druk bezig met het bijvullen of beantwoorden van vragen van klanten, klanten stonden in de rij om vrolijk af te rekenen met de zorgvuldig ontworpen snoepjes in hun handen. Snoepjes zijn daarom in zekere zin ook kunst! Alles is zorgvuldig ontworpen, de smaak, texturen, kleuren, verpakking.. promotiemateriaal, commerciële advertenties, wat is eigenlijk het verschil tussen snoep en kunst / design? Wat is de lijn tussen de twee? Waarom kan het verlangen naar kunst en cultuur wachten, maar niet naar snoep? Wat betekent het voor ons?’

Toen Wong werd gevraagd naar de boodschappen die ze wil overbrengen en het belang van de Aziatische representatie, zei Wong: ‘Ik denk niet dat alleen Aziatische representatie belangrijk is, ik denk niet dat we hoeven vast te houden aan een enkele dimensie van representatie van wat dan ook. De werken die ik heb gemaakt, dragen een vergelijkbare maar andere boodschap, daarom moeten we vanuit meerdere perspectieven kijken en is er geen enkele conclusie of iets slecht of goed is, in plaats daarvan zou het een spectrum moeten zijn, de realiteit is complexer dan wat we kunnen het begrijpen.’

Heb je interesse om de ‘The Thin Orange Line’ op het Front Row Festival te bezoeken? Ga naar https://bit.ly/3D5gY78 of https://bit.ly/3oOEPnP voor meer informatie!

See the English translation below

————————————————————————————————————————————–

Alice Wong, story designer and a specialist tutor at the Design Academy Eindhoven, will present her and Crys Leung’s work ‘The Thin Orange Line’ at the Front Row Festival this saturday on 9 October. ‘The Thin Orange Line’ is an interactive installation that raises questions about this essential/non-essential policy, so we wanted to know more about Wong’s inspiration and the messages she wants to convey behind their work.

‘The Thin Orange Line’ is about the non-essential policy, when asked about Wong’s inspiration behind their work she stated: ‘When I was invited to propose a project for museum for the non essential art by We Are Public, I teamed up with Cry Leung, we wonder why museums have to close, and wondering what essentials mean to us, immediately we thought of candy shops! Candy shops haven’t been closed. ‘

‘We both seldom go to candy shops and we went to have a look at a very popular chain store, we saw that they have candies in boxes with stands around and even video screens to demonstrate how to eat a certain type of candies, children without masks were running around touching and putting those candies in their mouths and happily talk about how to play with the latest TikTok jelly. Staffs were standing around busy refilling or answering customers questions, customers linning up to check out happily with the carefully designed candies in their hands. Candies in a way also is art! Also is carefully designed, the flavour, textures, colors, packaging.. promotional materials, commercial ads, what is the difference between candies and art / design? What is the thin line between the two? Why the cravings for art and culture can wait but not candies? What does it mean to us?’

When asked about the messages she wants to convey and the importance of representation Wong said ‘I don’t think only Asian representation is important, I think we need not hold onto single dimension of representation of anything. The works that I’ve created carry a similar but different message, which is why we need to look from multi perspectives and there’s no single conclusion of whether something is bad or good, instead it should be a spectrum, reality is more complex than what we can comprehend.’

Are you interested in visiting the ‘The Thin Orange Line’ at the Front Row Festival? Go to https://bit.ly/3D5gY78 or https://bit.ly/3oOEPnP for more information!

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.