Nikwi Hoogland
Specialist adoptievraagstukken

Nikwi Hoogland-8

Tijdens de zoektocht naar haar Chinese ouders wordt het voor Nikwi Hoogland duidelijk dat ze zich volledig wilt inzetten voor andere geadopteerden. Als baby werd Nikwi geadopteerd uit China en dit maakte een enorme impact op haar, mede door veel pesterijen en racistische beledigingen. Als tegengeluid begint ze in 2020 de stichting Adoptiepedia, een belangenorganisatie voor Chinees en Taiwanees geadopteerden. Ook werkt ze als adviseur bij INEA | Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie waar ze streeft naar een veilig, geaard en geaccepteerd gevoel bij zichzelf en andere geadopteerden. Met haar eigen ervaringen helpt Hoogland anderen door middel van coaching en biedt ze met Adoptiepedia de juiste mentale steun aan degene die het nodig hebben.

Meer informatie over Nikwi Hoogland: Instagram, TikTok, artikel NRC, interview De Nacht is Zwart

Nikwi over haar ervaringen met anti-Aziatisch racisme

Nikwi over Stichting Adoptiepedia