‘De Politiek dat zijn Wij’ trapt af met Kitty Jong over partij-overstijgend werken

Met de nieuwe verkiezingen in het vizier en de Provinciale Statenverkiezing nog vers in het geheugen is de alliantie  “De Politiek dat zijn Wij” zaterdag 23 september gestart met een nieuw initiatief voor vrouwelijke Statenleden. Een intersectioneel netwerk voor vrouwelijke Statenleden om elkaars netwerken aan elkaar te verbinden en elkaar te versterken.

Kitty Jong, vice-voorzitter van het FNV is de allereerste gast en spreker. Als vice-voorzitter van de grootste vakbondsvereniging met bijna een miljoen leden in alle sectoren, heeft Kitty dagelijks te maken met complexe thema’s. Thema’s die zij agendeert en waarmee ze met alle sociale en politieke partners het gesprek aangaat. Hierbij werkt ze partij-overstijgend door verschillende partijen en belangen bij elkaar te brengen?  Zoals de positie van vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond die veelal oververtegenwoordigd zijn in flexwerk, lage lonen en minder zekerheid. Maar hoe doe je dat: partij-overstijgend werken? En waarom is dat van belang?

“De Politiek dat zijn Wij” is een nieuw initiatief van samenwerkende partners Meer Vrouwen in de Politiek, vrouwencollectief S.P.E.A.K. en Pan Asian Collective. Zij werken samen met de Vereniging Statenleden.nu en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. We zetten in op onderlinge versterking en support door een intersectioneel netwerk op te zetten van vrouwelijke (kandidaat-) Statenleden. Op deze manier neemt de (ervaren) veiligheid toe. Het gevolg van meer (ervaren) veiligheid is een hogere instroom en behoud van vrouwelijke politici. En door kennis te delen en elkaar te ondersteunen versterken wij elkaars netwerken.

Op zaterdag 11 november volgt de tweede bijeenkomst. Het thema van de tweede bijeenkomst op 11 november is ‘Representatieve verbindingen leggen’.

Choose your Reaction!